Hledat
Česká koruna
Kategorie
  Menu Zavřít
  Zpět

  Bádáte nad surovinovým složením granulovaných krmiv?

  Existuje Zákon o krmivech č.91/1996 Sb. ve změnách provedených zákonem č.244/2000 Sb., který výrobci kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata předepisuje skupiny surovin pro uvádění druhů krmných surovin v označování krmiv.

  Dle přílohy č.30 k vyhlášce č.451/2000Sb. skupina:
  • maso a výrobky živočišného původu zahrnuje : - všechny masité části poražených teplokrevných suchozemských zvířat v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované, dále veškeré výrobky a vedlejší výrobky, vzniklé při zpracování těl nebo části těl teplokrevných suchozemských zvířat.
  • skupina mléko a mléčné výrobky zahrnuje : - veškeré mléčné výrobky v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované, vedlejší výrobky získané při zpracování mléka.
  • skupina vejce a výrobky z vajec zahrnuje: - veškeré vaječné výrobky v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované, vedlejší výrobky ze zpracování vajec.
  • do skupiny oleje a tuky zahrnuje : - veškeré živočišné a rostlinné oleje a tuky
  • skupina kvasnice zahrnuje – veškeré druhy kvasnic, pokud byly devitalizovány a usušeny.
  • skupina ryby a vedlejší výrobky z ryb zahrnuje – ryby nebo části ryb v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované, vedlejší výrobky ze zpracování ryb.
  • skupina obiloviny zahrnuje– veškeré druhy obilovin bez ohledu na jejich zpracování nebo výrobky obsahující škrobnatý endosperm
  • skupina zeleniny zahrnuje – veškeré druhy zelenin a luštěnin v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované
  • skupina vedlejší výrobky rostlinného původu zahrnuje – vedlejší výrobky ze zpracování rostlinných produktů, zejména obilovin, zelenin, luštěnin a olejnatých semen. A jejda, ona to nemusí být jen sója, ono to může být i něco jiného.
  • skupina bílkovinné extrakty rostlinného původu zahrnuje – veškeré výrobky rostlinného původu, u nichž byla bílkovinná složka vhodným způsobem koncentrována na nejméně 500g/kg dusíkatých látek v sušině, které mohou mít změněnou texturu (strukturu).
  • skupina minerální látky zahrnuje – veškeré anorganické látky vhodné pro výživu zvířat
  • skupina cukry zahrnuje – veškeré druhy cukrů
  • skupina ovoce zahrnuje – veškeré druhy ovoce v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované
  • skupina ořechy zahrnuje – veškeré plody ze skořápek
  • skupina semena zahrnuje – veškeré druhy semen v celém stavu nebo drcené
  • skupina řasy zahrnuje – veškeré řasy v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované
  • skupina měkkýši a korýši zahrnuje– veškeré druhy měkkýšů, korýšů, lastur (mušlí) v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované a vedlejší výrobky vzniklé při jejich zpracování.

  Další skupiny definují hmyz a pekařské výrobky.

  Co z toho vyplývá?

  Deklarace surovinového složení v českém jazyce uvedená na obalu Vámi zkoumaných krmiv má následující podobu: obiloviny, maso a výrobky živ.původu, vedlejší výrobky rostlinného původu, vejce a výrobky z vajec, oleje a tuky, minerální látky. V případě, že distributor krmiva i výrobce dbají znění českých zákonů, u konkurenčního krmiva by se sice mohla vyskytnout nějaká ta skupina surovin navíc, podstata ale zůstává stejná – nic konkrétního se nedozvíte. Jestliže se nespolehnete na značku krmiva a patříte ke studijním typům (zdravím Viktora z Olomouce) surovinové složení krmiva ve vyšších cenových relacích Vám krmivo prodá.

  Jak na to vyzráli výrobci a distributoři.

  Konkrétní rozměrů nabývá surovinové složení v letácích, které většinou dostáváte k prodávanému pytli. Má to jen jeden háček: na letáku nemusí být pravdivé informace, neboť informativní leták nepodléhá žádným právním normám. Velmi záleží na serióznosti subjektu, který dané informace zpracovává.

  Typ pro „studující“: nejpřesnější informace o surovinách bývají na obalu krmiva uvedeny v angličtině. Je to pravděpodobně dáno právními předpisy země, pro které je deklarace v tomto jazyce určena. Můžete si také všimnout, že údaje o krmivu se v různých jazycích liší. Někdy je problém s přesností překladu, ale co naplat.

  Ještě jedno info: u kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata se v označení obsažené krmné suroviny uvádí buď s udáním jejich procentického nebo hmotnostního zastoupení nebo v sestupném pořadí jejich hmotnostního podílu v krmivu. Podobný systém se snažíme dodržet i ve zpracovávaném surovinovém složení nabízených krmiv v našem internetovém obchodě. Princip: co je první, toho je tam nejvíc.

  P.S. Netěším se na komentáře.

  Komentáře
  Vložte svůj komentář Zavřít