Hledat
CZK
Kategorie
  Menu Zavřít
  Zpět

  Sněmovna dne 19.6.2008 schválila novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání

  Mění se pravidla pro volný pohyb psů na veřejných prostranstvích? Bude povoleno tzv. kontaktní norování? Tisková informace stažena z internetového portálu www.vláda.cz

  V návaznosti na některé zavádějící informace, které se v souvislosti se schválením novely vládou objevily v médiích, upozornil ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič na fakt, že cílem zákona na ochranu zvířat není trestat majitele psů.

  Pravidla pro volný pohyb psů si upravují obce na základě vyhlášky, tuto možnost mají již od 1. března 2004.

  „Zákon na ochranu zvířat proti týrání sám nezavádí povinnost vést psa na vodítku. Tato povinnost platí pouze v těch obcích, které za tímto účelem vydají na základě zákona obecně závaznou vyhlášku. Jestliže obec v rámci stanovení pravidel pro pohyb psů omezí nebo zakáže volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích, měla by rovněž konkrétně určit prostory, na něž se tato omezení nevztahují,“ řekl ministr Gandalovič s tím, že podle údajů Ministerstva vnitra ČR bylo v roce 2007 vydáno 385 těchto vyhlášek, v roce 2006 to bylo 284 vyhlášek, v roce 2005 345 vyhlášek, v roce 2004 237.

  Pozn. mujpes.cz: ve většině měst je vyhláškou povolen na veřejných prostranstvích volný pohyb psa pouze s nasazeným náhubkem nebo na vodítku.

  Původní návrh novely předložený počátkem letošního roku byl v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně pozměňovacím návrhem doplněn přes nesouhlas ministerstva zemědělství o ustanovení umožňující při výcviku loveckého psa cvičení na jiném živém zvířeti, tzv. kontaktní norování. Senát toto ustanovení navrhl vypustit a vrátil návrh novely zákona s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna však většinou všech poslanců přehlasovala Senát a setrvala na původní verzi. Novela zákona obsahující ustanovení umožňující kontaktní norování byla 12. února 2008 postoupena prezidentu republiky. Prezident novelu zákona nepodepsal a vrátil ji Poslanecké sněmovně. Poslanci veto 11. března nepřehlasovali a zákon nebyl přijat. „Vzhledem k tomu, že návrh zákona upravoval kromě tohoto problematického ustanovení ještě mnoho podstatných institutů, bylo nutné urychleně znovu zahájit legislativní proces. Návrh novely, který se dnes podařilo ve Sněmovně prosadit, byl předkládán ve verzi schválené Senátem. Jsem proto přesvědčen, že se pro návrh podaří nalézt podporu i v horní komoře parlamentu,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.

  Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání obsahuje celou řadu změn, které výrazně přispějí ke zlepšení ochrany zvířat v ČR. S jejím kompletním zněním se lze seznámit na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=518&CT1=0.

  Komentáře
  Vložte svůj komentář Zavřít