Hledat
Česká koruna
Kategorie
  Menu Zavřít
  Zpět

  Záchranářský pes versus pes stopař

  Mnoho lidí se domnívá, že tradičním pomocníkem pro záchranařinu je stopovací pes, tento pes však přece jen potřebuje k úspěchu určité podmínky:
  · Aby byl pes schopen rozlišit pach oběti a ostatních záchranářů, jsou nutné "pachové předměty".
  · Pokud počasí či časový odstup zapříčinily zničení fyzikálních nebo chemických důkazů o existenci stopy, pes nemůže pracovat. 
  · Chování jediného psa může nepříznivě ovlivnit směr celého pátrání. 
  · Výhodou je, nejsou-li v oblasti přítomny žádné další osoby.
  · Jelikož pachy se mohou podobat, neměli by se v oblasti vyskytovat další členové rodiny hledané osoby.
  · Někteří stopovací psi (nebo jejich psovodi) mají za to, že nejsou-li k dispozici žádné stopy, není v oblasti ani žádná osoba, což může být nesprávný závěr.
  · Obvykle musí být určen nějaký výchozí bod nebo musí být známá trasa hledané osoby.

  Uvážíme-li výše řečené a pak se podíváme na následující scénář, jenž popisuje situaci, se kterou se obvykle setkáme při skutečném pátrání, pak je zřejmé, že uvedeným omezením se dá jen ztěží vyhovět:
  · Někteří členové rodiny či přátelé již zjistili, že se někdo ztratil.
  · Přátelé nebo rodina se předběžně pokusili lokalizovat ztraceného jedince (což znamená, že území pošlapali).
  · Na pomoc byly do oblasti povolány i jiné osoby. 
  · Nakonec je uvědoměna i policie.
  · Na místo je vyslán policista, aby zde zhodnotil situaci a případně i zahájil pátrání.
  · Policista seznámí se situací své nadřízené.
  · Ti povolají tým se stopovacími psy.
  · Tato jednotka posléze dorazí.

  Za těchto okolností uplynulo mnoho času a oblast je fyzikálně i chemicky znečištěna, což je pro stopovacího psa značným hendikepem.
  A nyní se zamysleme nad záchranářským psem:
  · Nevyžaduje žádný předmět s pachem hledané osoby.
  · Nevyžaduje stopu.
  · Ostatní hledající se nemusí zdržovat mimo vymezené území, mohou v pátrání pokračovat souběžně se záchrannou jednotkou.
  · Není nutný žádný výchozí bod.

  Každé pátrání je jiné, existují různé varianty, ale podmínky u všech akcí lépe vyhovují psům záchranářským než stopařům. Záchranářský pes může začít bez pachu hledané osoby a hledat, dokud nenarazí na stopu u země nebo ve vzduchu. Potom používá buďto jedné nebo obou k určení polohy ztracené osoby (raději opustí stopu při zemi a ověří si čerstvější pachy ze vzduchu). Je zřejmé, že to obvykle není práce pro jednoho psa; akce zaměstná zvířat několik a ta musejí být strategicky rozmístěna. 
  Pes, který používá pachů ve vzduchu, pracuje podobně jako vojenští průzkumní psi. Upozorňuje psovoda na přítomnost další osoby a musí jej pak k této osobě dovést.
  Komentáře
  Vložte svůj komentář Zavřít