Hledat
Česká koruna
Kategorie
  Menu Zavřít
  Zpět

  Zvukový povel

  Jsem ráda, že sledujete náš psí miniseriál. Dnes tedy připomeneme začínajícím psovodům, jak je důležité při výcviku "umět" dát psovi správně povel k provedení cviku. Jak jsme si už řekli, pes nechápe význam lidské řeči (viz. Článek"Pes a jeho přirozené chování")Než začneme cvičit, musíme si uvědomit, že pes při výcviku reaguje na výšku, sílu a citovou zabarvenost zvuku ( povelu ), který psovod vydá. Takže na nás je myslet na to, jakým způsobem daný povel psovi dáme. Náš hlasový projev při zadání povelu musí být hlasitý a výrazný. Používáme tón, který přikazuje a dává najevo rozhodnost (tímto usnadňujeme psovi lepší pochopení významu našich slov). 
  Náš hlasový projev a jeho citové zabarvení není při zadávaní povelů vždy stejný.

  Chceme-li psa cvičit: povel pronášíme dostatečně výrazně a nahlas, spíše tónem přikazujícím a rozhodným.

  Chceme-li psa pokárat, nebo přerušit nežádoucí činnost:V žádném případě psa nepřemlouváme: "No, Astorku, mohl bys toho, prosím nechat, než se rozčílím". Použijeme projev velmi hlasitý, důrazný a nekompromisní. Pokud na něj pes nereaguje, je na místě trest, např.: lehký úder novinami, hození svazku klíčů (tato metoda se mně velice osvědčila a nedám na ni dopustit, v pozdější době a dodnes mi stačí, když klíčí jen zacinkám a pes již ví, oč se jedná), silné trhnutí vodítka, ale i zatahání za kůží na krku psa má u menších psíků velkou účinnost.Velkého psa bychom jen těžko chytali za kůži a zvedali, ale jako výhružku to můžeme také vyzkoušet. Je to způsob zcela přirozený. V přírodě tak matka trestá neposlušná štěňata.
  Pokud psovod nemá dostatečnou dávku trpělivosti a pevné nervy při výcviku psů a pokud často používá nepřiměřené tresty ( bití,kopání do psa ) - je navždy narušen vztah mezi ním a psem a jen velmi těžko se ztracená důvěra psa k psovodovi nachází. A pokud chce psovod jednou něco se svým psem dokázat, potřebuje, aby jeho psí svěřenec měl k němu důvěru. Bez důvěry ke svému pánovi se nikdy nemůže osvědčit. Množství příjemných zážitků psa během výcviku určuje jeho pozdější chuť k práci a veškeré metody výcviku jsou založeny na kontaktu a důvěře mezi psovodem a psem.

  Chceme-li psa pochválit, nebo povzbudit při výcviku: mluvíme středně hlasitě, ale velmi radostně, povzbudivě a nadšeně ( více o způsobu chválení v článku "Se psem na kole II" )


  Příště si povíme něco o tom, jak by měl vypadat, či jakou by měl mít povahu správný psovod a cvičitel.
  Komentáře
  Vložte svůj komentář Zavřít