Hledat
Euro
Kategorie
  Menu Zavřít

  Bio Kill kožní sprej emulze

  Přípravek se používá proti ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů, morčat, křečků, exotických ptáků, proti hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) a k dezinsekci kotců a hnízd.
  Výrobce: Bioveta
  0Dostupné velikosti

  TYP PŘÍPRAVKU: Antiparazitika, repelenty
  CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT: Pes

  Obsah léčivých a ostatních látek:
  1 ml bílé mléčné emulze obsahuje:
  Léčivá látka: Permethrinum 2,5 mg
  Pomocné látky: Benzylalkohol 10,0 mg

  Léková forma:
  Kožní sprej, emulze

  Indikace:
  Přípravek se používá proti ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů, morčat, křečků, exotických ptáků, proti hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) a k dezinsekci kotců a hnízd.
  Pes
  zablešení, ctenocefalidóza, způsobená blechami rodu Ctenocephalides zejména C. canis a felis
  zavšivení, pedikulóza, způsobené původci Linognatus setosus,
  napadení klíšťaty a klíšťáky Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus
  dravčíkovitost způsobená původci Cheyletiella yasguri
  napadení všenkami, trichodektóza,  způsobená všenkami  Trichodectes canis
  Exotičtí ptáci
  napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus
  napadení klíšťáky Argas vulgarit, Argas reflexus
  zablešení způsobená blechami Ceratophyllus gallinae
  vápenka způsobená původci Knemidocoptes mutans, K. pilae
  čmelíkovitost způsobená původcem Dermanyssus gallinae
  napadení klíšťáky způsobené původci Argas vulgaris, Argas reflexus
  Křeček
  napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus
  zablešení způsobené původci Spilopsyllus cuniculi
  napadení trudníky způsobené původci Demodex criceti
  prevence napadení svrabovkou kočičí  Notoedres cati
  Morče
  napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus
  zablešení způsobené původci Spilopsyllus cuniculi
  napadení trudníky způsobené původci Demodex criceti
  napadení svrabovkou kočičí  Notoedres cati
  Prevence miáz a napadení bodavým a obtížným hmyzem
  Komáři: Culex pipiens, Aedes vexans
  Muchničky: Eusimulium latipes, Prosimulium hirtipes, Odagmia ornata
  Pakomáři: Culicoides obsoletus, Culicoides pulicaris
  Ovádi: Tabanus spp.
  Mouchy: Musca domestica, Stomoxys calcitrans
  Tiplíci: Culicoides spp.
  Sanace prostředí:
  Přípravek BIO KILL  2,5 mg/ml sprej působí též v rámci prevence napadení výše uvedenými druhy.

  Kontraindikace:
  Nepoužívat u koček – přípravek je pro kočky toxický. Zamezte možnému styku koček se psy, kteří jsou ošetřeni přípravkem BIO KILL  2,5 mg/ml sprej.

  Nežádoucí účinky:
  Nejsou známy.

  Cílový druh zvířat:
  Psi, morčata, křečci, exotičtí ptáci.

  Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání:
  Způsob podání: 

  Zvířata - prostředek se aplikuje proti směru srsti a peří, až se jejich kůže (peří) navlhčí. Dlouhosrstá zvířata se současně kartáčují.
  Dávkování:
  10 mg permethrinu (tj. 4 ml přípravku) na 1 kg hmotnosti zvířete, tedy:
  20 stisků aplikační pumpy na 1 kg živé hmotnosti zvířete u 100 ml balení,
  4 stisky aplikační pumpy na 1 kg živé hmotnosti zvířete u 500 ml balení.
  Sanace prostředí:
  Vystříkávají se do vlhka asi 25 ml/m2, tedy:
  125 stisknutí aplikační pumpy u balení 100 ml
  25 stisknutí aplikační pumpy u balení 500 ml

  Aplikace na klece, boudy, stání a stáje. Postřik se opakuje v případě potřeby za 1 - 2 týdny.
  Před použitím dobře protřepat!

  Pokyny pro správné podání:
  Neuplatňuje se.

  Ochranná lhůta:
  Není určeno pro potravinová zvířata.

  Zvláštní opatření pro uchování:
  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
  Chraňte před přímým slunečním zářením.
  Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po EXP.

  Zvláštní upozornění:
  Přípravek může dráždit kůži, sliznice a alergizovat. Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví příznaky podráždění (vyrážka), alergická reakce či systémové účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

  Na dýchací trakt působí přípravek dráždivě. Používejte v dobře větraných prostorách. V případě náhodného vdechnutí  přemístěte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Pokud dojde k dýchacím obtížím  nebo se projeví systémové účinky (jako závratě, bolesti hlavy, únava, palpitace srdce aj.),  vyhledejte lékaře.

  Po aplikaci se doporučuje po dobu 12 – 24 hodin omezit manipulaci se zvířaty, zejména se nedoporučuje s ošetřenými zvířaty spát. I po uplynutí této doby si po manipulaci s ošetřenými zvířaty nebo ošetřeným povrchem vždy důkladně omyjte ruce.

  Zabraňte kontaktu dětí s ošetřeným zvířetem po dobu 24 hodin.

  Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem, zejména při opakované aplikaci (např. v chovných zařízeních nebo útulcích), by se měly používat osobní ochranné prostředky (respirátor, ochranný oděv, brýle a neoprenové rukavice). Pokud dojde k náhodnému požití přípravku, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

  Lidé se známou přecitlivělostí na permethrin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

  Přípravek se nesmí dostat do přímého kontaktu s potravinami, pitnou vodou, dětskými hračkami. Nestříkat do akvárií a rybníků – pro ryby, plazy a včely je přípravek toxický.

  Zvláštní pozornost je nutné věnovat i nakládání s nepoužitým veterinárním léčivým přípravkem nebo odpadem, který pochází z tohoto přípravku.

  Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud je jich třeba:
  Přípravek je toxický pro včely, plazy a ryby. Nekontaminujte jím vodní toky a ošetřeným  zvířatům nedovolte 12 hodin po ošetření plavání ve vodních tocích s výskytem ryb.

  Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

  Velikost balení:
  100 ml, 500 ml

  0.0 0
  Napište vlastní recenzi Zavřít
  • Pouze registrovaní uživatelé mohou psát recenze
  *
  *
  • Špatný
  • Vynikající
  *
  *
  *
  Obrázek z Bio Kill 2,5mg/ml kožní sprej emulze 500ml
  Bio Kill 2,5mg/ml kožní sprej emulze 500ml
  Přípravek se používá proti ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů, morčat, křečků, exotických ptáků, proti hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) a k dezinsekci kotců a hnízd.
  Dostupnost: Skladem
  Stará cena: 14,58 €
  13,06 €
  i h
  dodací lhůta : 1-2 dny
  Obrázek z Bio Kill 2,5mg/ml kožní sprej emulze 100ml
  Bio Kill 2,5mg/ml kožní sprej emulze 100ml
  Veterinární Přípravky
  Dostupnost: Skladem
  Stará cena: 8,28 €
  7,41 €
  i h
  dodací lhůta : 1-2 dny